მსახიობები

Michael Glawogger

1959-12-03

Graz, Austria