Lloyd Berry

IMDB

1926 Nov 11 St. James, Manitoba, Canada