Michio Kaku

Michio Kaku

დაბადების თარიღი : 1947-01-24