მსახიობები

Alf Humphreys

1953-04-03

Toronto, Canada