Hrithik Roshan

Hrithik Roshan

დაბადების თარიღი : 1974-01-10