Tupac Shakur

Tupac Shakur

დაბადების თარიღი : 1971-06-16