Choi Woo-shik

IMDB

1990 Mar 26 Seoul, South Korea