• ჯოჯოხეთი 2021
  • ფარული ვნება 2003
  • ქორისთვალა 2021
  • დროის ბორბალი 2021
  • არკეინი 2021
  • შანგ-ჩი და ათი ბეჭდის ლეგენდა 2021
  • მეორე სიცოცხლე 2005
  • ფლეში 2014
  • დემონების მკვეთი ხმალი 2019