მსახიობები

Bill Romanowski

1966-04-02

Vernon, Connecticut