მსახიობები

Danuta Kowalska

1955-01-01

Warszawa, Poland