მსახიობები

Marita Geraghty

1962-03-26

Chicago, Illinois